lekarz trzymający pacjenta za rękę

Medycyna Paliatywna

Poradnia medycyny paliatywnej zapewnia opiekę paliatywną w warunkach ambulatoryjnych. Jest przeznaczona dla pacjentów w stabilnym stanie ogólnym, chorujących na choroby nowotworowe, u których zakończono leczenie przyczynowe i którzy potrzebują leczenia objawowego i przeciwbólowego. Podstawą przyjęcia do Poradni Medycyny Paliatywnej jest skierowanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę na świadczenie usług medycznych z NFZ.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują: porady i konsultacje lekarskie, który nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego, świadczenia pielęgniarskie oraz porady psychologa.

Jednostki chorobowe osób dorosłych podlegające świadczeniom gwarantowanym w ramach OPH objętym ubezpieczeniem zdrowotnym

 

Kod ICD-10 Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
C00-D48 Nowotwory
G09

Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G35 Stwardnienie rozsiane
I42-I43 Kardiomiopatia
J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L89 Owrzodzenie odleżynowe