lekarz pokazujący drugiemu badania

Konferencje – Szkolenia

Od wielu lat cyklicznie organizujemy konferencje naukowe poświęcone tematyce Leczenia Bólu oraz Opiece Paliatywnej i Hospicyjnej, na które zapraszamy cenionych specjalistów z całego kraju oraz z zagranicy. Nasze konferencje organizujemy przy ścisłej współpracy z Konsultantem Wojewódzkim województwa podlaskiego w dziedzinie medycyny paliatywnej. Patronatem organizowanych przez nas konferencji są: Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

Stawiamy na ciągły rozwój personelu zatrudnionego w naszej placówce. Z tego też względu regularnie bierzemy udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach, które organizowane są przez cenione jednostki naukowe w Polsce i zagranicą.

Udział w konferencjach medycznych pozwala nam poszerzać horyzonty w dziedzinie medycyny. W ten sposób rozwijamy swoje umiejętności i poznajemy nowe techniki, które później przydają się w realizacji założeń naszej placówki zarówno w zakresie leczenia bólu i medycyny paliatywnej, jak i z zakresu kardiologii i kardiochirurgii. Nasi pacjenci mogą mieć więc pewność, że działania składające się na proces leczenia to najnowocześniejsze metody.

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa "Postępowanie z objawami somatycznymi u pacjentów w schyłkowych
chorobach zagrażających życiu"
07 maja 2022 r., Białystok