dwie kobiety rozmawiając trzymają się za rękę

Hospicjum Domowe

Hospicjum domowe (dla osób powyżej 18 roku życia) jest domową formą opieki paliatywnej przeznaczoną dla pacjentów dorosłych, którym stan ogólny lub uciążliwe dolegliwości uniemożliwiają korzystanie z poradni medycyny paliatywnej. Miejscem sprawowania opieki jest miejsce pobytu chorego.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego odwiedzają chorego z częstością zależną od potrzeb i możliwości (według rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej są to co najmniej 2 wizyty lekarskie w ciągu miesiąca opieki oraz 2 wizyty pielęgniarskie w czasie tygodnia opieki, pozostały personel – porady lub wizyty ustalone indywidualnie przez lekarza).

Podstawą przyjęcia do opieki Hospicjum Domowego jest skierowanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę na świadczenie usług medycznych z NFZ.

Jednostki chorobowe osób dorosłych podlegające świadczeniom gwarantowanym w ramach OPH objętym ubezpieczeniem zdrowotnym

 

Kod ICD-10 Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
C00-D48 Nowotwory
G09

Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G35 Stwardnienie rozsiane
I42-I43 Kardiomiopatia
J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L89 Owrzodzenie odleżynowe