lekarz uzupełniający dokumenty

Badania Kliniczne

Dzięki badaniom klinicznym można potwierdzić bezpieczeństwo oraz ocenić stopień skuteczności konkretnych leków lub założeń wybranej terapii. W ten sposób dajemy chorym możliwość skorzystania z nowoczesnych i innowacyjnych metod leczenia.

Badania kliniczne przeprowadzamy z udziałem grupy ludzi, którzy zostali zakwalifikowani do konkretnego projektu. Ich udział jest w pełni dobrowolny. Badania mają określony cel i szczegółowy harmonogram. Wszystkie kryteria są opisane w specjalnym protokole. Nasze działania są w pełni etyczne i realizowane w oparciu o merytoryczną wiedzę z zakresu medycyny. Założenia projektowe zostały zatwierdzone przez niezależne komisje bioetyczne.